काही पुस्तके... आवडलेलीपवनाकाठचा धोंडी, कुणा एकाची भ्रमणगाथा, पडघवली, माचीवरला बुधा, मृण्मयी, शितू  
- सर्व गो. नि. दांडेकर


विश्राम
-साने गुरूजी

 ऋतुचक्र
-दुर्गा भागवत

 वनदेवता, दवबिंदू
- वी. स. खांडेकर


जिप्सी, बोलगाणी   
- मंगेश पाडगांवकर


रंग माझा वेगळा
-सुरेश भटविशाखा
- कुसुमाग्रज

स्वामी, शेकरा
- रणजीत देसाई

युगंधर, मृत्युंजय
- शिवाजी सावंत

कोसला, हिंदू
- भालचंद्र नेमाडे

झोंबी
-आनंद यादव

आरण्यक
- विभूतिभूषण वंद्योपाध्याय (अनुवादित)

बनगरवाडी, माणदेशी माणसं
- व्यंकटेश माडगुळकर

बहर
- श्रीश क्षीरसागर

बटाट्याची चाळ, व्यक्ती आणि वल्ली, हसवणूक(फसवणूक), मैत्र, पूर्वरंग, अपुर्वाई
-पु. ल. देशपांडे 

परिसस्पर्श, चंद्राची सावली,
- नारायण धारप 

गुगली
- सुबोध जावडेकर

विज्ञानिनी
 


गारंबीचा बापू, तुंबाडचे खोत
- श्री. ना. पेंडसे

एक होता कार्व्हर
-अनु. वीणा गवाणकर

एका रानवेड्याची शोधयात्रा
-कृष्णमेघ कुंटे

सुवर्णगरूड
- मारुती चितमपल्ली

मॅलाकाईटची मंजुषा

राजपुत्र आणि डार्लिंग
-ग्रेस


अजिंठा
- ना. धों. महानोर

Rishibhai मित्रांनी दिलेलं नाव.