Thursday, 3 February 2011

ध्वज

आपल्या देशाचा ध्वज जर कोणा दहशतवाद्याने चुरगळून रस्त्यावर चिखलात फेकला तर तुम्ही काय कराल?
रक्त खवळलं ना? 
असे अनेक दहशतवादी आपल्या समाजात फिरतायत ..... २६ जानेवारी आणि १५ ऑगस्ट नंतर भरपूर सापडतील...

No comments:

Post a Comment

Rishibhai मित्रांनी दिलेलं नाव.