Friday, 28 January 2011

सिंगूर धरणाची चित्रमय सफर.
परवा  आंध्रातल्या सिंगूर धरणावर जायची लहर आली. तसं मनात ब-याच  दिवसांपासून होतं.... आज योग आला. तिथली चित्रमय सफर.


खेड्याचा एक  अनुभव.....रस्त्यावरच्या खेड्यातलं एक तळं.

Black Ibis (काळा कुदळ्या )


Cormorants                                                                                                  
                                  आणि बगळा

धरणाजवळच्या टपरीवर खाल्लेला मस्त सामोसा!!!


उघड्या चोचीचा करकोचा (open billed stork ) 


कोतवाल (black drongo)


उघड्या चोचीचा करकोचा (open billed stork ) 
मंजिरा धरणाजवळची दलदलही सुंदर दिसतेय.

आणि ही सोनेरी शेतंही  
पांढरा कुदळ्या (white Ibis)


रस्त्यावरची आणखी काही सुंदर दृश्ये 
मंजिरा धरणाचा सुंदर जलाशय व दूरवर पाण्यात बसलेली पाखरे

मंजिरा धरणाचा सुंदर जलाशय
वेडा राघू  (Bee eater)
आणि सर्वात शेवटी चित्र बलाक (painted stork)


No comments:

Post a Comment